divendres, 8 de novembre de 2013

La divisió per 2 xifres

http://blocs.xtec.cat/ullviu/2010/02/25/la-divisio-per-2-xifres/ 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23003429/educativa/division3.htm

1 comentari: